Uszkodzenia posadzek żywicznych Część 2 – pęcherze Epoxy floor damage Part 2 – epoxy bubblesFilm pokazuje analizę przypadku, w którym wykazano, że powstałe na powierzchni posadzki żywicznej pęcherze, są związane z brakiem wykonania szczelnej izolacji przeciwwilgociowej pod warstwą spadkową betonu. Podciągana kapilarnie wilgoć gromadzi się w postaci pary wodnej w porach na styku powłoki żywicznej i podkładu betonowego. W przypadku gdy prężnośc pary wodnej w
porach podkładu betonowego jest większa od siły
przyczepności posadzki żywicznej do podkładu betonowego
dochodzi do powstania pęcherza bardzo często
wypełnionego cieczą.
This film shows damage of epoxy floor – the bubbles caused tight resin and no water isolation in concrete.

source